SAIGON XAY JAPAN (SGX)

Là một công ty dịch vụ bảo trì điện hàng đầu trong ngành cung cấp dịch vụ thi công, bảo trì , bảo dưỡng ,cải tạo hệ thống điện công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam . Ngoài ra chúng tôi đang thực hiện phát triển dự án trên toàn cầu.

Thành công liên tục của chúng tôi tại Nhật Bản và Việt Nam là những chuyên gia giỏi nhất tận dụng các quy trình tiên tiến luôn tập trung vào việc loại bỏ lãng phí hóa đơn tiền điện, thúc đẩy an toàn và chất lượng, và thúc đẩy đổi mới.

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, trong đó có cam kết để hoạt động an toàn, Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá giá trị bạn có thể đạt được khi hợp tác với SGX-JAPAN, bao gồm các dịch vụ và cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động an toàn!

TƯ VẤN DỊCH VỤ

KẾT NỐI XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG   

Tại SGX JAPAN, an toàn là giá trị cốt lõi.