Nội dung dịch vụ

Hệ thống điện, hệ thống đường ống, thiết bị chữa cháy, bảo trì nhà máy xử lý nước, máy móc / điện lạnh / khí nén / nồi hơi. Đề xuất cải tiến công việc sửa chữa.

Overview of Service

Servies's Introdutions

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ bảo trì để nhiều nhà máy hoạt động ổn định. Đây là dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cam kết về sự an toàn.

Serviced
Factory
0 +
Evaluation of
research and
analysis
0 +
Improvement
work results
0 +

Tình hình hiện tại

Hiệu quả của dịch vụ cho đến hiện tại
Hệ thống điện
Hệ thống kiểm soát không khí
Hệ thống đường ống
Lắp ráp và sử dụng thiết bị
Hiệu chuẩn thiết bị đo lường
Biện pháp tiết kiệm năng lượng

Các Dịch Vụ

Our Services

service

01

sgx

Hệ thống điện

Kiểm tra và cả tiến thiết bị nhận điện cao áp và phân phối điện thấp áp

service

02

sgx

Hệ thống kiểm soát không khí

Thiết bị nén khí/ thiết bị làm lạnh/ thiết bị tạo nhiệt

service

03

sgx

Hệ thống ống nước

Thiết bị cấp nước/ thiết bị xử lý nước/ thiết bị cứu hoả/ hệ thống dầu-hoá học

Aug

04

sgx

Lắp đặt, sữa chữa các thiệt bị điện

Lắp ráp, lắp đặt, phân chia, thiết bị máy móc, thêm dây chuyền

service

05

sgx

Hiệu chuẩn lắp đặt thiết bị đo lường

Hiệu chuẩn tiêu chuẩn 9000/ thử nghiệm không phá hủy…

service

06

sgx

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Lớp phủ cách nhiệt/ giới thiệu thiết bị tiết kiệm năng lượng/ thiết bị phun siêu mịn

Our Location

This site is registered on wpml.org as a development site.