Vì sự an toàn của cộng đồng vn

Ngay từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi đã đánh giá cao cơ hội hào phóng trả lại cho người Việt sống bằng công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi bằng cách của Nhật Bản.

Niềm đam mê giúp đỡ của chúng tôi chỉ tăng lên khi chúng tôi mở rộng phạm vi ra toàn khu vực. Khả năng cải thiện an toàn là vô tận trong hệ thống điện, và chúng tôi dừng lại để tiếp tục giúp sự an toàn của cộng đồng phát triển và tiến lên theo mọi cách.

Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá các dịch vụ chúng tôi cung cấp, cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động an toàn và giá trị của xã hội và lợi nhuận kinh tế bạn sẽ nhận được khi hợp tác với SGX JAPAN!