Đào tạo huấn luyện

Với các chuyên gia đầy kinh nghiệm tại Nhật Bản cũng như  Việt Nam  chúng tôi có các chương trình đào tạo Huấn luyện  cho đội ngũ bảo trì  an toàn điện bên quý công ty làm theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.